De 8 geboden van TriaMo


1. TriaMo wil een club zijn voor iedereen

Een brede basis moet zorgen voor een andere kijk op triatlon.  Deelnemen aan wedstrijden is niet onze eerste prioriteit maar wel streven naar een publiek dat uiteindelijk warm wordt voor triatlon.

2. Trainingsmogelijkheden

Door gerichte trainingsmogelijkheden zorgen we voor een hechte clubsfeer, wat de basis is voor recreatief sporten.  Het clubbestuur voelt het als zijn taak om zowel zwem-, fiets- als loopmogelijkheden te voorzien.

3. Clubgelden

Clubgelden dienen zo laag mogelijk te blijven.  Vooral instappende jeugd mag deze financiële drempel niet te hoog vinden.

4. Sponsoring

Sponsors worden aangetrokken en zorgen mee voor het goedkoop verdelen van wedstrijd- en trainingskledij.  Leden beseffen de waarde van een kledijpakket zodat zij deze kledij zullen dragen op alle trainingen en wedstrijden.

5. Teamspirit

Door het individuele karakter van de triatlonsport is het uitermate belangrijk om regelmatig gezamelijke activiteiten te organiseren.  Samen trainen en wedstrijden beleven zien we als mogelijkheden om meer mensen aan het sporten te krijgen.

6. Financieel beleid

Aandacht, financiële middelen en energie gaan naar alle leden.  Extra middelen willen we inzetten om de jeugdwerking te ondersteunen.  TriaMo kan momenteel slechts beperkt antwoord geven op topsportvragen.  Het moet duidelijk zijn dat deze visie gedeeld wordt door alle participanten.

7. Evenementen

We willen zelf enkele evenementen organiseren die op hun beurt de recreatieve sporter kan aantrekken.  Onze triatlon in Balen en de natuurloop geven de boodschap: Triatlon is FUN!

8. Gezond sporten

Het clubbestuur woelt ziche mede verantwoordelijk om erop toe te zien dat de jeugdige leden "GEZOND" blijven trainen.  Samen met de clubtrainers zorgen degelijk opgebouwde schema's voor gericht trainen en voorkomen van overbelasting.


Vorige pagina: Korte voorstelling van TriaMo
Volgende pagina: Nieuws